Onze diensten

 • Strategische teamsessie

  Soms is het nodig dat het gehele team een strategische analyse en de hieruit voortkomende acties maakt. Wat is de huidige situatie en wat de gewenste? Wat zijn krachten en waar liggen de zwaktes? Wat zijn kansen en welke bedreigingen liggen er op de loer? En hoe kan het team zich optimaal toerusten om de uitdagingen om te vormen tot kansen en successen?

  lees verder
 • Teamcoaching

  Soms loopt de samenwerking niet optimaal of heeft het team moeite om te gaan met veranderende omstandigheden. In die gevallen kan het nodig zijn het team te ondersteunen bij het vinden van hun eigen krachten, hun gezamenlijke doel en het oplossen van problemen. Inzicht, reflectie en actie zijn hierbij logisch samenhangende onderdelen. Zelfredzaamheid is (vrijwel) altijd het ultieme doel van teamcoaching.

  lees verder
 • HR advies personeelsontwikkeling

  Hoe ontwikkelen medewerkers zich binnen uw organisatie? Hoe worden zij hierin gestuurd en gestimuleerd door de leidinggevenden? Hoe steken de processen en procedures in elkaar die de teams en medewerkers hierbij moeten faciliteren? Reflectie op deze zaken kan in belangrijke mate helpen om zaken slimmer op te zetten en soepeler en effectiever te laten verlopen. Concreet kunt u onder andere denken aan advies en ondersteuning bij het (her)inrichten van de personeelscyclus, ontwikkelen van opleidingsprogramma’s,, optimaliseren engagement.

  lees verder
 • Maatwerktrainingen

  Op uw vraag afgestemde trainingen waar het gaat om ontwikkeling van kennis en vaardigheden of versterking van de samenwerking. Vanuit onze uitgebreide ervaring kunnen wij op uw vraag en team afgestemde trainingen ontwikkelen en geven die doel treffen.

  lees verder
 • Coaching

  Personal Coaching, Management coaching, Coaching on the job. Individuele sparring. Reflectie op vraagstukken, problemen, uitdagingen, persoonlijk functioneren. Inzicht, reflectie en actie zijn hierbij logisch samenhangende onderdelen. Zelfredzaamheid is vrijwel altijd het ultieme doel van coaching.

  lees verder
Share our website